Załączniki

Proces definiowania treści Raportu

Proces definiowania istotnych aspektów dla raportowania Orange Polska obejmował:

  • analizę badań opinii publicznej, klientów indywidualnych i biznesowych na temat kwestii istotnych dla odpowiedzianego operatora telekomunikacyjnego oraz publikacji medialnych dotyczących Spółki;
  • analizę badań satysfakcji pracowników;
  • analizę kluczowych wskaźników wpływu społecznego Orange Polska
  • standardy Grupy Orange w zakresie raportowania pozafinansowego
  • przegląd wyzwań dla sektora telekomunikacyjnego w Polsce i na świecie oraz działań innych firm telekomunikacyjnych w tym zakresie;
  • proces dialogu z interesariuszami wokół strategii społecznej odpowiedzialności Orange Polska 2016-2020;
  • tematyczny dialog z interesariuszami na temat dostępności usług, zarządzania różnorodnością, gospodarki obiegowej;
  • przegląd dokumentów definiujących wyzwania dla biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju – Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Cele Zrównoważonego Rozwoju;
  • wymogi Dyrektywy 2014/95/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dot. różnorodności;
  • informacje zwrotne od naszych interesariuszy na temat ubiegłorocznego raportu.

Obszary strategii CSR

Ostateczny kształt zakresu raportowania został wypracowany w konsultacji z kadrą zarządzającą Spółki i podlegał akceptacji przez Komitet ds. Przekazywania Informacji.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Orange Polska zobowiązał się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju (tzw. SDGs, ang. Sustainable Development Go- als). Deklarację partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju podpisano podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Roz- woju konferencji „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju - cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich”

Koniec z ubóstwem

Dobre zdrowie
i jakość życia

Dobra jakość
edukacji

Wzrost gospodarczy
i godna praca

Innowacyjność,
przemysł, infrastruktura

Mniej nierówności

Zrównoważone miasta
i społeczności

Odpowiedzialna
konsumpcja i produkcja

Ddziałania
w dziedzinie klimatu

Pokój,
sprawiedliwość i silne
instytucje

Partnerstwa
na rzecz celów

Strona korzysta z plików cookie i podobnych technologii, aby poprawić wydajność i jakość użytkowania. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na pliki cookie opisane w naszych zasadach. Możesz modyfikować, blokować lub usuwać pliki cookie w dowolnym czasie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.