Firma i jej interesariusze

Nasi interesariusze

Dialog z interesariuszami pomaga nam skuteczniej odpowiadać na ich oczekiwania. W poniższej tabeli przedstawiono kluczowe grupy interesariuszy i interesujące ich kwestie, a także formy kontaktu. W toku naszej działalności na co dzień stykamy się z przedstawicielami każdej z tych grup.

Dlaczego zaangażowanie jest istotne

Jako spółka giełdowa, troszczymy się o naszych inwestorów i środowisko finansowe.

Sposób zaangażowania

Przekazywanie szczegółowych i przejrzystych informacji o wynikach finansowych i operacyjnych; zaangażowanie w bezpośredni dialog z inwestorami poprzez udział w sesjach wyjazdowych, konferencjach i spotkaniach; witryna internetowa poświęcona relacjom z inwestorami.

Częstotliwość zaangażowania

Kwartalna i roczna publikacja wyników oraz spotkania, ankieta, stały kontakt bezpośredni.

Najważniejsze kwestie dla danej grupy
 • przejrzyste informacje finansowe;
 • przywrócenie wzrostu przychodów, EBITDA i przepływów pieniężnych;
 • monetyzacja inwestycji w sieć;
 • perspektywa wypłat dywidendy;
Dlaczego zaangażowanie jest istotne

Klienci są kluczem do sukcesu i umieszczamy ich w centrum wszystkich naszych działań.

Sposób zaangażowania

Dialog z klientami: „słuchamy-odpowiadamy”, badania satysfakcji klientów, w tym NPS.

Częstotliwość zaangażowania

Stały kontakt bezpośredni, regularne badania opinii klientów – miesięczne, kwartalne, roczne oraz doraźne.

Najważniejsze kwestie dla danej grupy
 • niezawodna i odporna sieć;
 • duży zasięg;
 • bezpieczne usługi;
 • proste, przejrzyste oferty i opłaty;
 • dobra oferta konwergentna; doskonała obsługa klienta;
 • łatwy dostęp do usług;

Dlaczego zaangażowanie jest istotne

Odpowiednio wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta oraz generowaniu większej długoterminowej wartości.

Sposób zaangażowania

Szkolenia pracowników i rozwijanie talentów; dialog z pracownikami: badania satysfakcji; dialog ze związkami zawodowymi.

Częstotliwość zaangażowania

Stały kontakt bezpośredni, regularne badania satysfakcji 2 razy w roku,

Najważniejsze kwestie dla danej grupy
 • przyjazne i nowoczesne środowisko pracy;
 • konkurencyjny poziom wynagrodzeń;
 • standardy bezpieczeństwa;
 • jasna ścieżka kariery i system motywacyjny;
 • możliwość rozwoju;

Dlaczego zaangażowanie jest istotne

Budowanie strategicznych sojuszy może pomóc w zapewnieniu jakości sieci i poszerzeniu oferty dla klientów.

Sposób zaangażowania

Indywidualne spotkania biznesowe; umowy oparte na godziwych zasadach współpracy.

Częstotliwość zaangażowania

Regularny i bieżący kontakt,

Najważniejsze kwestie dla danej grupy

Przejrzyste i uczciwe zasady współpracy.

Dlaczego zaangażowanie jest istotne

Dostawcy i podwykonawcy wpływają na możliwość świadczenia usług i dostarczania produktów.

Sposób zaangażowania

Dialog i budowanie długoterminowych relacji z dostawcami; ocena w ramach Grupy; badania opinii; audyty.

Częstotliwość zaangażowania

Regularny i bieżący kontakt, badania opinii co najmniej 1 raz w roku.

Najważniejsze kwestie dla danej grupy
 • uczciwe traktowanie;
 • przejrzyste zasady przetargów i współpracy;
 • terminowe płatności;
 • korzystne warunki;

Dlaczego zaangażowanie jest istotne

Ponieważ telekomunikacja to branża podlegająca regulacji, nawiązanie i utrzymanie konstruktywnych relacji z regulatorem ma bardzo duże znaczenie.

Sposób zaangażowania

Prowadzenie konstruktywnego dialogu z regulatorem; proces konsultacji; sprawozdania wynikające z wymogów regulacyjnych; spotkania; udział w konferencjach branżowych.

Częstotliwość zaangażowania

Regularny i bieżący kontakt

Najważniejsze kwestie dla danej grupy
 • uzyskiwanie licencji i spełnianie wymogów;
 • jakość usług i sieci; szerszy dostęp do usług szerokopasmowych;
 • partnerstwo w dziedzinie ochrony zdrowia i edukacji;
 • inwestycje w mniej uprzywilejowane społeczności;
Dlaczego zaangażowanie jest istotne

Pobudzanie lokalnych gospodarek wzmacnia społeczno-ekonomiczny kontekst naszej działalności.

Sposób zaangażowania

Współpraca ze społecznościami lokalnymi; partnerstwo programowe z instytucjami edukacyjnymi i społecznymi.

Częstotliwość zaangażowania

Regularny i bieżący kontakt

Najważniejsze kwestie dla danej grupy
 • inwestycje w infrastrukturę;
 • inwestycje w społeczności lokalne;

Strona korzysta z plików cookie i podobnych technologii, aby poprawić wydajność i jakość użytkowania. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na pliki cookie opisane w naszych zasadach. Możesz modyfikować, blokować lub usuwać pliki cookie w dowolnym czasie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.