Słownik pojęć

4

4G - standard telefonii komórkowej czwartej generacji, zwany również zamiennie LTE

A

ARPU (Average Revenue per User) - średnie miesięczne przychody na abonenta

AUPU (Average Usage per User) - średni czas połączeń na abonenta

B

BSA (Bitstream Acces Offer) - oferta hurtowego dostępu szerokopasmowego

C

CATV (Cable Television) - telewizja kablowa

CDMA (Code Division Multiple Access) - bezprzewodowa sieć telefonii komórkowej drugiej generacji, wykorzystywana również jako bezprzewodowa pętla abonencka na terenach, gdzie użycie sieci kablowej jest ekonomicznie nieuzasadnione

D

Dźwignia finansowa netto - dźwignia finansowa netto po uwzględnieniu zabezpieczeń = Dług netto po uwzględnieniu zabezpieczeń podzielony przez sumę długu netto po uwzględnieniu zabezpieczeń i kapitałów własnych

E

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) - zysk operacyjny + amortyzacja + odpis aktualizujący wartość firmy + odpis aktualizujący wartość aktywów długoterminowych

F

F2M (Fixed to Mobile Calls) - połączenia z sieci stacjonarnej do sieci komórkowych

FBB (Fixed Broadband) - stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu

FTE (Full Time Equivalent) - w przeliczeniu na pełne etaty

FTTH (Fibre To The Home) - światłowód bezpośrednio do mieszkania

FVNO (Fixed Virtual Network Operator) - operator wirtualnej sieci telefonii stacjonarnej

I

ICT (Information and Communication Technologies) - obszar usług telekomunikacji i informatyki

ILD (International Calls) - połączenia międzynarodowe

Internet mobilny do użytku stacjonarnego - Oferta szerokopasmowego dostępu w technologii LTE przeznaczona do użytku w ramach strefy domowej lub biurowej i obejmująca router stacjonarny (strefa domowa) oraz duże (lub nielimitowane) pakiety danych, która stanowi substytut stacjonarnego dostępu szerokopasmowego i jest oferowana przez wszystkich operatorów komórkowych w Polsce, w tym Orange Polska

IP TV (TV over Internet Protocol) - protokół umożliwiający transmisję sygnałów telewizyjnych przez Internet

L

LLU (Local Loop Unbundling) - uwolnienie pętli lokalnej

LTE (Long Term Evolution) - standard przesyłu danych w telefonii komórkowej (4G)

M

M2M (Machine to Machine) - telemetria

MTR (Mobile Termination Rates) - stawki za zakończenie połączeń w sieciach komórkowych

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) - operator wirtualnej sieci telefonii komórkowej

O

Opłata abonamentowa - abonament miesięczny, który w nowych planach taryfowych obejmuje darmowe minuty

Organiczne przepływy pieniężne - organiczne przepływy środków pieniężnych netto, tj. przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wydatki inwestycyjne (poniesione lub należne) + wpływy ze sprzedaży aktywów

R

RIO (Reference Interconnection Offer) - oferta ramowa w zakresie połączenia sieci telekomunikacyjnych

S

SAC (Subscriber Acquisition Cost) - koszt pozyskania abonenta

SIMO (SIM only) - oferta obejmująca tylko kartę SIM bez urządzenia

SRC (Subscriber Retention Cost) - koszt utrzymania klienta

Strefa domowa (Strefa biurowa w przypadku klientów biznesowych) - obszar w zasięgu zdefiniowanych stacji bazowych pokrywających daną lokalizację (mieszkania lub firmy)

U

UKE - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Umowa RAN (Radio Access Networks) - umowa w zakresie współkorzystania z radiowych sieci dostępowych

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

USO (Universal Service Obligation) - oferta usług powszechnych

V

VDSL (Very high bit-rate Digital Subscriber Line) - łącze abonenckie w technologii VDSL, wykorzystujące kable miedziane

VHBB (Very High Speed Broadband) - Internet szybkich prędkości, łącze szerokopasmowe o prędkości powyżej 30 Mb/s

VoIP (Voice over Internet Protocol) - protokół umożliwiający przesyłanie głosu poprzez Internet

W

WLL (Wireless Local Loop) - bezprzewodowa pętla lokalna

WLR (Wholesale Line Rental) - hurtowa odsprzedaż abonamentu

Wskaźnik płynności - środki pieniężne oraz niewykorzystane linie kredytowe podzielone przez dług do spłaty w ciągu najbliższych 18 miesięcy

Strona korzysta z plików cookie i podobnych technologii, aby poprawić wydajność i jakość użytkowania. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na pliki cookie opisane w naszych zasadach. Możesz modyfikować, blokować lub usuwać pliki cookie w dowolnym czasie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.